Honorary Chair

Dongdai Lin University of Chinese Academy of Sciences, China
Guojin Ma Hangzhou Dianzi University

General Chair

Zhidong Zhao Hangzhou Dianzi University
Zhe Liu Zhejiang Lab, China

Program Co-Chairs

Moti Yung Coluimbia University, America
Chunpeng Ge Shandong University, China

Program Committees

Junqing Gong East China Normal University
Long Yuan Nanjing University of Science and Technology
Jianchang Lai Southeast University
Shi Bai Florida Atlantic University
Savio Sciancalepore Eindhoven University of Technology (TU/e)
Shihui Fu TU Delft
Aydin Abadi University College London
Thang Hoang Virginia Tech
Kirill Morozov University of North Texas
Hongbo Liu University of Electronic Science and Technology of China
Haoyu Ma Zhejiang Lab
Tao Xiang Chongqing University
Peng He hubei university
Hua Zhang Beijing University of Posts and Telecommunications
Wenrui Diao Shandong University
Hao Lin Delft University of Technology
Zhenyu Wen Zhejiang University of Technology
Wenting Li Peking University
Junzuo Lai Singapore Management University
Yong Yu Shaanxi Normal University
Florian Mendel TU Graz
Rajat Subhra Chakraborty Associate Professor, Dept. of CSE, IIT Kharagpur
David Jao University of Waterloo
Lei Wang Shanghai Jiao Tong University
Lf Zhang Shanghaitech University
Yongjun Ren Nanjing University of Information Science and Technology
Dongxi Liu CSIRO
Weizhi Meng Technical University of Denmark
Huiwen Wu Zhejiang Laboratory
Yanbin Li Nanjing Agricultural University
Anmin Fu Nanjing University of Science and Technology
Sebastian Berndt University of L├╝beck
Jianting Ning Singapore Management University
Cheng-Kang Chu Institute for Infocomm Research
Jie Chen East China Normal University
Sebastian Ramacher AIT Austrian Institute of Technology
Cong Zuo Beijing Institute of Technology
Zhen Liu Shanghai Jiao Tong University
Pierrick Meaux Luxembourg University, Luxembourg
Jun Feng Huazhong University of Science and Technology
Willy Susilo University of Wollongong
Rupeng Yang University of Wollongong
Michael Hutter PQShield
Rui Wang , Cyber Security Group, Department of Intelligent System, EEMCS, TU Delft
Fangguo Zhang Sun Yat-sen University
Yannan Li University of Wollongong
Zhusen Liu Zhejiang Lab
Swee-Huay Heng Multimedia University
Quanlong Guan Jinan university
Andrey Kim Samsung Advanced Institute of Technology
Xun Yi RMIT University
Ke Huang uestc
Haiyang Xue The Hong Kong Polytechnic University
Mingsheng Cao UESTC
Jiguo Li College of Mathematics and Informatics, Fujian Normal University
Lu Zhou Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Jinguang Han Southeast University
Xiangmao Chang Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Shaojing Fu National University of Defense Technology, China
Jiankuo Dong Nanjing University of Posts and Telecommunications
Ruben Niederhagen Academia Sinica, Taiwan, and University of Southern Denmark
Jingqiang Lin School of Cyber Security, University of Science and Technology of China
Yizhong Liu Beihang University
Zongyang Zhang Beihang University
Zhiguo Wan Zhejiang Lab
Rongmao Chen National University of Defense Technology
Qiong Huang South China Agricultural University
Zhi Hu Central South University, China
Lei Zhang East China Normal University
Debiao He Wuhan University
Wai-Kong Lee Gachon University
Jun Zhou East China Normal University
Elena Andreeva TU Wien
Nir Drucker IBM Research - Israel
Sokratis Katsikas Norwegian University of Science and Technology
Hyoungshick Kim Sungkyunkwan University
Elisa Bertino Purdue University
Dajiang Chen University of Science and Technology of China
Lizhi Xiong Nanjing University of Information Science and Technology
Siwei Sun University of Chinese Academy of Sciences
Youliang Tian Guizhou University
Zheng Gong South China Normal University
Peng Jiang Beijing Institute of Technology
Yang Li The University of Electro-Communications
Chao Shen Xi'an Jiaotong University
Wangchen Dai Zhejiang Lab
Liang Xiao Xiamen University
Yi Deng IIE,CAS
Olivier Sanders Orange Labs
Liming Fang Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Kuo-Hui Yeh National Dong Hwa University
Xiaoli Zhang Tsinghua University
Hu Xiong UESTC
Lin Zhang Univeristy at Albany
Yuan Liu Northeastern University, China
Jinfei Liu Zhejiang University
Zi Chen East China of Normal University
Qi Feng Wuhan University
Di Xiao Chongqing University
Yi Ding UESTC
Daojing He School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Ximeng Liu Singapore Management University
Ray Cheung City University of Hong Kong
Xingbing Fu School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China
Cristina Alcaraz University of Malaga
Alessandro Brighente University of Padova

Publicity Chair

Chuan Ma Zhejiang Lab, China
Weizhi Meng Technical University of Denmark